Ved Tofte sentrum vil det vokse fram en helt ny kystby med boliger for et bærekraftig liv på Hurum Brygge. Starter salget høsten 2018.

Les mer her!

Kilde: hurumbrygge.no