Foto: Per Sørlie

NYTT OM INDUSTRI PÅ TOFTE!

Skal lage biodrivstoff

Silva Green og Statkrafts driftsselskap satser på den gamle fabrikk-tomta på Tofte, har søkt om dispensasjoner for å komme raskt i gang med testproduksjon av biodiesel. Hvis planutvalget gir disse dispensasjonene, kan dette meget vel være et irreversibelt startskudd for gigantprosjektet som Statkraft har planer om, nemlig storskala biodieselproduksjon på Tofte.

Bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff på Tofte. Silva Green Fuel AS skal bygge demonstrasjonsanlgg på Tofte for produksjon av 2.generasjons biodrivstoff basert på skogsråvare. Byggingen starter i februar neste år, og anlegget vil stå ferdig i løpet av 2019.

Hurum kommune planutvalg vil få befaring 19. juni 2018 på Tofte, og Silva Green vil arrangere en befaring for interesserte i forkant av dette.

 

Fabrikken er nå helt borte, og bilde over er historie.

Det har flyttet inn næringsliv i administrasjonbygningene.

A/S Tofte Cellulosefabrik ble grunnlagt i 1897 på initiativ av Anthon B. Nilsen.

I 1916 ble et svært godt produksjons år med over 17 000 tonn cellelose, og i 1936 var produksjonen 50 000 tonn med nytt utstyr.

Silva Green Fuel er et samarbeid mellom Statkraft (51%) og Sødra (49%), opprettet i 2015 for å utvikle og produsere avansert biodrivstoff som vil erstatte fossile brensler.

Silva Green Fuel bygger et demonstrasjonsanlegg for å teste den valgte produksjonsteknologien. Dette vil bli bygget inne i den gamle lagerhallen på Tofte, og det er planlagt at anlegget skal settes i drift i løpet av tredje kvartal 2021. Etter en testperiode på to år er det langsiktige ønsket å utnytte verdikjeden for biomasse til å drifte et kommersielt biodrivstoffanlegg. Dette anlegget vil kunne være klart tidligst i 2025, og vil i tilfelle utgjøre tyngdepunktet i den fremtidige næringsklyngen Tofte.