Companies starting with H

Hurum kirkelige fellesråd

RING ETTER KIRKESKYSS.

Sissel Hegna Nilsen tilbyr kirkeskyss i området
Filtvet - Tofte - Holmsbu - Klokkarstua.

Kontakt henne på tlf.: 920 36 954

Hurum kommune

De 9155 innbyggerne i kommunen er hovedsaklig bosatt i tettsteder langs kysten. Spør man befolkningen på Hurum hva de setter mest pris på i nærmiljøet vil man helt sikkert erfare at de vektlegger to hovedtrekk høyere enn andre; nærheten til sjøen og Hurummarka med sin fantastiske natur. Uansett hvor man befinner seg i Hurum er man aldri langt fra sjøen.

Hurum har et variert næringsliv med gode offentlige tjenestetilbud samt innslag av hjørnesteinsindustri. De siste tiårene har kommunen lagt ut mange områder til boligbygging, spesielt i de nordlige delene. Dette er attraktive eiendommer bl.a. fordi pendleravstanden til Oslo- og Drammensområdene er akseptable. Tverrforbindelsen under Oslofjorden gjør at Hurum har et stort nærområde, og du når 60 % av Norges befolkning i løpet av 1 1/2 time.

 

Det jobbes aktivt med å sikre en bærekraftig utvikling, styrke lokalmiljøene og sikre en miljøvennlig utvikling. Kommunen legger vekt på et balansert utbyggingsmønster gjennom moderat befolkningsvekst og allsidig boligtilbud og næringsutvikling.

Det er opparbeidet og merket Kyststi rundt store deler av kommunen.

Det er mange fritidseiendommer og severdigheter i kommunen, men det er først og fremst Holmsbuområdet som er et kjent turistmål. Maleren Henrik Sørensen bodde i Holmsbu i lange perioder. Mange av verkene hans er utstilt i Holmsbu billedgalleri.