Norske kirke

Hurum kirkelige fellesråd

RING ETTER KIRKESKYSS.

Sissel Hegna Nilsen tilbyr kirkeskyss i området
Filtvet - Tofte - Holmsbu - Klokkarstua.

Kontakt henne på tlf.: 920 36 954